Tags

, , , , , ,

*Karakter Akhlaq Wanita Sholehah *

Gambar

 

 

 

*Karakter Akhlaq Wanita Sholehah *

☆♥ Bismillahirrahmanirrahiim ☆♥

Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…..

Sahabat saudaraku fillah..Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Islam memandang tinggi kedudukan wanita, sebagai manusia yang memiliki kemuliaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam’ dalam hadits memartabatkan kaum wanita sholehah sebagai perhiasan dunia yang paling indah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bersabda :

“Dunia ini penuh Perhiasan dan Perhiasan yang paling Indah ialah Wanita yang Sholehah.” (H.R Muslim)

Walaupun wanita tidak ada yang diangkat Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjadi Nabi, namun kedudukan wanita sangat tinggi disisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.Demikian pula dengan kemuliaan akhlaqnya,banyak keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada wanita , dibawah ini akan diuraikan beberapa karakter akhlaq wanita sholehah diantaranya yaitu :

a. Wanita Sholehah Bertaqwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan menjaga dirinya, anak-anaknya, serta harta suaminya. Dalam AlQur’an Allah Subhanahu Wa Ta’ala Berfirman :

“Sebab itu’ Maka Wanita yang Sholehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah Memelihara mereka.” (Q.S An Nisaa: 34)

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam Bersabda :

“Yang dapat diambil manfaatnya oleh seorang mukmin setelah taqwa adalah Kebaikan dari Istri Sholehah, jika diperintah ia mentaati,jika dilihat ia menyenangkan,jika disumpah ia melepaskannya,jika ditinggal ia menjaga dirinya dan harta suaminya”. (H.R. Ibnu Majah).

b. Wanita Sholehah memiliki sifat sabar. Ia bersikap tabah dalam menghadapi berbagai persoalan. ia pandai menghibur suaminya disaat di rundung masalah.

c. Wanita Sholehah senantiasa menjaga shalat lima waktu. Muslimah yang menjaga shalatnya adalah sosok muslimah yang sendi-sendi keimanannya kokoh. Ia akan kuat menghadapi berbagai terpaan cobaan dan musibah. Muslimah seperti inilah yang bisa menjadi faktor kunci sukses suaminya.

d. Wanita Sholehah selalu menjaga auratnya dengan baik. Ia tak mau keluar rumah kecuali seizin suaminya. Sekiranya keluar ia menutupi aurat yang menjadi kehormatannya serta suaminya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala Berfirman :

” Hai Nabi. Katakanlah kepada isteri-isteri mu, anak-anak perempuammu dan isteri-isteri orang beriman “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk di kenal. Karera mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S Al Ahzab : 59)

e. Wanita Sholehah taat kepada suaminya, menghormatinya, mencintainya, menyayanginya. Selalu menampakkan wajah yang menyenangkannya. Selalu memberikan dukungan kepada suami, baik dalam urusan pekerjaan atau ibadah. Tidak menghardik, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada suaminya.

Tidak membicarakan aib-aibnya kepada wanita lain, serta tidak pernah ada niatan untuk menyakitinya. Ia senantiasa melakukan perbuatan yang membuat ridha suaminya.

Rasulullah Shallallahu Alahi Wasallam Bersabda :

“Wahai semua wanita, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholehah. Dan “Perkara yang pertama kali ditanyakan kepada seorang wanita pada hari kiamat nanti, adalah mengenai shalat lima waktu dan ketaatannya terhadap suami.” (HR.Ibnu Hibban dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu)

f. Wanita Sholehah mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Sebab mereka lebih dekat kepada anak-anaknya daripada suami yang lebih banyak keluar untuk bekerja. Wanita Sholehah akan mengajarkan anak-anaknya membaca Al Qur’an, menanamkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alahi Wasallam beserta keluarganya.

Mendampingi mereka melewati masa kanak-kanak, dengan lembut dan penuh cinta, menjauhkan mereka dari akhlaq tercela, serta mengajarkan mereka rasa hormat kepada ayahnya.

g. Wanita Sholehah mampu menasehati suami yang sedang lalai dari ibadah, dengan cara yang santun dan bijak.

☆ Semoga Bermanfaat ☆

Advertisements